Фінансово-економічне стимулювання енергозбереження

energy-saving-1
Розвиток механізмів фінансово-економічного стимулювання енергозбереження слід розглядати, перш за все, як важливий організаційний захід для масового впровадження енергозберігаючих технологій і ощадливого споживання енергоносіїв. Для цього пропонується реалізація комплексних заходів, скерованих на:

– стимулювання притоку інвестицій та кредитів в енергоефективні проекти;

– зниження інвестиційного ризику для залучених в енергозбереження капіталів шляхом надання пільгових кредитів, безвідсоткових позик та  субсидій;

– використання в межах повноважень міської ради засобів податкової політики, спрямованих на стимулювання капіталовкладень в енергозбереження;

– розвиток інфраструктури ринку енергоносіїв та механізмів ціноутворення на базі рівноваги попиту та пропозиції;

– комерціалізацію діяльності в сфері енергозбереження, розширення можливостей контрактної системи із застосуванням лізингових операцій та комерційної концесії, поширення діяльності енергосервісних, енергозберігаючих інвестиційно-сервісних, енергоаудиторських та енергоконсультаційних компаній та фірм;

– стимулювання впровадження приладів обліку спожитих енергоносіїв, включаючи теплову енергію;

– застосування економічних санкцій до споживачів, що неефективно використовують паливно-енергетичні ресурси (за марнотратне використання та перевитрати понад встановлені питомі норми споживання, використання документації та обладнання, які не відповідають вимогам діючих стандартів та нормативів енергоспоживання, відсутність їх обліку).

Доцільно розробити механізм, згідно з яким підприємства, що застосовують на виробництві застарілі енергоємні технології і нераціонально використовують енергію, обкладатимуться штрафними санкціями. Причому ці стягнення будуть надходити не до міської чи державної казни, а трансформуватимуться у боргові зобов’язання підприємств-порушників, які вони повинні використати на усунення недоліків у сфері енергоспоживання.

Важливим фактором підвищення ефективності використання енергоносіїв є відповідний інформаційний супровід. Спонукати до енергозбереження повинна ненав’язлива соціальна реклама у громадському транспорті, на вулицях міста, в місцевих засобах масової інформації.

Доцільно також започаткувати щомісячне друковане видання чи електронний інтернет-дайджест “Енергозбереження” при відповідальній структурі міської ради. Ці інформаційні ресурси виконували б функцію інформаційно-аналітичної підтримки енергозберігаючої діяльності громадян і організацій, забезпечували обмін передовим вітчизняним і європейським досвідом у цій сфері, зв’язок між органами влади та громадськістю.